top of page

Tizzy Bac MUSIC VEDIO

​​2009年鐵之貝克相隔10年之後,新的MV企劃再度開機了
這次的時空背景,選擇了未知的浩瀚宇宙
就像是我們每個人一樣,面對一無所知的未來
都會有感到徬徨與害怕的時刻,希望小鐵可以帶給你勇氣
面對未來所有的挑戰,繼續的奮戰下去
Client:相知音樂 / Tizzy Bac
Production:RICK3D Studio
Director:龔爰 Kung Yuan
Concept Art:毅峰 Evan Lee
Storyboard:龔爰 Kung Yuan / Chien Chou Lin
Modeling / Textureing:龔爰 Kung Yuan / 宋允揚 Patrick Song / 黃柏壬 Boren Huang / 易鴻耀Tom Yi / 佟紹魁 Shaokuei Tong
Animation / Lighting:龔爰 Kung Yuan
Motion Capture:夢想動畫 Moonshine Mocap人員:羅志豪 Chih Hao Lo / 邱子杭 Viktor Chiu / 陳威丞 Will Chen
棚內管理人員:李佳錚 Nero Lee
Mocap演員 : 陳惠婷 Huiting Chen / 林前源 Chien Yuan Lin
Render Farm:夢想動畫 Moonshine 算圖農場RD人員:林坤靜 Kun Ching Lin / 凌倫明 Sai Ling / 周俞丞 Joe Chou
VFX:龔爰 Kung Yuan / 短波組影像 Shortwave Film / 張書賢 Sushi Chang / 蘇宏修 Hung Hsiu Su
UI Artist:劉聖賢 Sheng Hsien Liu / 呉冠瑩 Kuan Ying Wu
Compositing:龔爰 Kung Yuan
Subtitle:毛麒雅 Mao Chi Ya
Special Thanks:目子拾參 Muzixiii Studio / 林家齊 Chia Chi Lin / 李走狗 Woody Yeh / 林以潔 Yi Jie Lin / 黃威迪 Wei Ti Huang
Tizzy Bac:陳惠婷 Huiting Chen / 林前源 Chien Yuan Lin / 許哲毓 Che Yu Hsu

​手機&電腦桌布下載​

​​Phone wallpaper Free download

bottom of page